Timer Hẹn Giờ Panasonic – TB38809NE7

570,000 

Thông Tin Kỹ Thuật:

 • Mã Sản Phẩm: Timer TB38809NE7
 • Vị trí đặt: Sử dụng Trong nhà
 • Dòng: Hằng ngày
 • Động cơ: Động cơ AC (dòng TB35N & TB36N) / Thạch anh (dòng TB38N & TB39N)
 • Thời gian dự phòng mất điện: – (dòng TB35N & TB36N) / 300 giờ (dòng TB38N & TB39N)
 • Độ chính xác về thời gian: Tương tự tần số AC (dòng TB35N & TB36N)/ +/- 15 giây/tháng (tại 25 độ C) (dòng TB38N & TB39N)
 • Cấu hình mạch điện: Cùng mạch điện (dòng TB35N & TB38N) / Mạch điện riêng (dòng TB36N & TB39N)
 • Dòng: TB35N, TB36N, TB38N, TB39N
 • Loại công tắc: Đơn cực, 1 vị trí (1 công tắc A) (dòng TB35N & TB38N) / Đơn cực, 2 vị trí (1 công tắc C) (dòng TB36N & TB39N)
 • Khả năng chịu tải – Tải trở: 250V AC 20A
 • Khả năng chịu tải – Tải đèn sợi đốt: 250V AC 10A
 • Khả năng chịu tải – Tải cảm: 250V AC 12A
 • Khả năng chịu tải – Tải động cơ: 220V AC 1500W
 • Thời gian thiết lập tối thiểu:15 phút
 • Số chương trình ON/OFF: 96 Chương trình.
 • Timer-Panasonic-Cong-tac-hen-gio-TB38809NE7-TB35809NE5-BV